བྱང་ཨ་རིའི་ནང་བོད་རང་བཙན་ཆེད་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད།

2021.05.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
བྱང་ཨ་རིའི་ནང་བོད་རང་བཙན་ཆེད་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད། བྱང་ཨ་རིའི་ནང་གི་བོད་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རིང་བོད་རང་བཙན་ཆེད་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་གནང་ནས་དེ་རིང་བར་དུ་ཉིན་ལྔ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ།
གཞོན་ནུའི་ལྷན་ཚོགས།

༄༅།།བྱང་ཨ་རིའི་ནང་གི་བོད་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རིང་བོད་རང་བཙན་ཆེད་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་གནང་ནས་དེ་རིང་བར་དུ་ཉིན་ལྔ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་ཆོས་སྐྱིད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།

གསར་འགོད་པ་ཆོས་སྐྱིད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།