སེམས་ཞི་ལྷོད་དང་སྤྲོ་སྣང་འཕེལ་ཐབས་སུ་རོལ་དབྱངས་འདུ་འཛོམས།

ཨ་རིའི་ཞང་ཞུང་བོད་སྨན་སློབ་གྲྭས་སེམས་ཞི་ལྷོད་དང་སྤྲོ་སྣང་འཕེལ་ཐབས་སུ་རོལ་དབྱངས་འདུ་འཛོམས་ཤིག་གོ་སྒྲིག་གནང་འཆར།

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།

བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།

View Full Site