སྤྱི་ཚོགས།

༢༠༢༣ ལོའི་ཞོ་སྟོན་སྐབས་ལྷ་མའི་སྒྱུ་རྩལ་རུ་ཁག་༡༡ ནས་མཉམ་ཞུགས།

འདི་ལོ་ཞོ་སྟོན་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་རུ་ཁག་ ༡༡ བྱུང་སྟེ་ལོ་རྒྱུས་ནང་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།