རྒྱལ་སྤྱིའི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་མཆོག

འཇང་དགུན་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་དང་ལོ་རྒྱུས་གལ་གནད་སྐོར།

འཇང་དགུན་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་ལོ་རྒྱུས་དང་། འདིའི་གལ་གནད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།

བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།

View Full Site