སྙིང་རླུང་ནད་ལ་སྔོན་འགོག

2023.01.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
སྙིང་རླུང་ནད་ལ་སྔོན་འགོག
པར་ཚགས།

ད་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་དེང་སྐབས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་འགྲན་རྩོད་དང་ལྷག་པར་དུ་ནད་ཡམས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་མི་སྒེར་སོ་སོར་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ། ཡང་དེའི་དབང་གིས་སེམས་སྡུག་དང་འཇིགས་སྣང་སོགས་སྙིང་རླུང་གི་ནད་ཕོག་མཁན་ཡང་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པས། ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཟས་སྤྱོད་ལ་བསྟེན་ཚུལ་དང་སྔོན་འགོག་ཡོང་ཐབས་སྐོར་ལ་ཟས་བཅུད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་པ་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
གསར་འགོད་པ། སྒྲོལ་དཀར།
དྲྭ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎