བཙན་བྱོལ།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆོས་སྤྱོད་ཞལ་འདོན་མཉེན་ཆས་གསར་བསྐྲུན་དང་དབུ་འབྱེད།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོས་སྤྱོད་ཞལ་འདོན་དང་གནས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་སོགས་འདུས་བའི་མཉེན་ཆས་ཅིག་འགྲེམས་སྤེལ་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་།

འདས་པའི་ལོ་དྲུག་བཅུའི་ནང་གི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་འཕེལ་རིམ།༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།