ར་ཤི་ཡས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཐུགས་འཚབ་ཀྱི་གསུང་འཕྲིན་གནང་བ།

2022.03.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
ར་ཤི་ཡས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཐུགས་འཚབ་ཀྱི་གསུང་འཕྲིན་གནང་བ། ར་ཤི་ཡས་ཡུཀ་རེན་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་བཞིན་པ།
ཨེ་པི།

གསར་འགྱུར་དཔྱད་གཏམ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ར་ཤི་ཡས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པའི་གནད་དོན་དེར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་མཆོག་གི་ཐུགས་འཚབ་དང་བཅས་འབོད་སྐུལ་གསུང་འཕྲིན་གནང་བ་དང་། ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་འཁྲིད་ཚོས་ར་ཤེ་ཡའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་འབྲེལ་ཡུཀ་རེན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས།
གསར་འགོད་པ། རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།